Bokningsregler

Nu inför vi no show-avgift för uteblivna golfare.

Det är viktigt att alla anpassar sig efter de nya bokningsreglerna så att vi tillsammans kan låta så många som möjligt få boka sin önskade tid.

Det är alltid den som bokat in tiden, som blir ansvarig för att betala avgiften.

Avbokning av starttid

Vänligen avboka din starttid så snart ni vet att ni inte kan spela. Detta för att ge möjligheten för andra medlemmar och gäster att boka in sig på den lediga starttiden. Byte av spelare kan ske fram till 20 minuter innan bokad starttid.

Avbokning utan kostnad kan göras fram till 30 minuter före bokad starttid. En spelare som avbokar senare än 30 minuter innan bokad starttid debiteras en avbokningsavgift på 100kr.
En spelare som uteblir och inte avbokat sin starttid debiteras en avgift på 100kr.

Ankomstregistrering (bekräftelse av starttid)

Senast 30 minuter innan starttid skall samtliga spelare i bollens ankomstregistrera sig i reception, via terminalen i klubbhuset, eller via annat digitalt media, t.ex. appen OnTag.

Detta för att bl.a. ge receptionen möjlighet att ”fylla på” med spelare, kunna informera om aktiviteter och kondition på banan etc.
Har detta inte skett förlorar spelaren rätten till sin starttid och kommer vid helt uteblivande debiteras en avgift enligt ovan.

Vänligen bekräfta din ankomst så att så många som möjligt kommer ut på vår golfbana!

Kom ihåg att man via golfterminalen kan vid incheckning också betala sin greenfee om receptionspersonal inte finns på plats.
Välj då “Checka in spelare” och välj den/de spelare du vill checka in och betala för. Välj därefter betalsätt i rullistan som visas och följ sedan instruktioner beroende på val av betalsätt.

Sammanslagning av starttider

Klubben har rätt att frigöra tider genom att slå ihop befintliga bokningar inom tidsspannet + 20 minuter för att kunna fylla upp till 4 spelare / boll.
Detta gör vi för att kunna erbjuda fler sällskapstider, ett jämnare tempo och en trevligare golfupplevelse för alla.

Gruppbokning

För att ge dig som medlem möjlighet att boka in en större grupp personer med sammanhängande starttid gäller detta:
En till fyra tillfällen per år får man som fullvärdig medlem göra en gruppbokning utan att bli erlagd någon avgift.
Gruppbokningen kommer att upplösas om den som har bokat inte meddelar inom 24h innan första start vilka som ska spela i de uppbokade bollarna.

Fem eller fler tider per säsong gäller följande:

Detta görs mot en gruppbokningsavgift per starttid på 200kr, som ska betalas innan första tillfället av spel sker.
Detta kan göras hur lång tid i förväg ni vill.
Gruppbokningen kommer att upplösas om den som har bokat inte meddelar inom 24h innan första start vilka som ska spela i de uppbokade bollarna.

OBS! Gruppbokning görs i mån av starttid och plats.

För att göra en gruppbokning mejla oss på info@ofg.nu med de önskade datumen och tider.

För bättre flyt på banan

Om du väljer att fika måste du börja gå mot 10:e tee när bakomvarande boll gör sitt inspel på hål 9. Du får gå ut på 10:e hålet och spela endast sista 9 hålen, om bakomvarande boll inte påbörjat hål 9 ännu. Som vanligt ska alltid bakomvarande spelare som spelar snabbare släppas igenom för att få bättre flyt på spelet.