Stadgar & Protokoll

Stadgar
Östersund-Frösö Golfklubb

Föreningens firma är Östersund-Frösö Golfklubb med hemort i Östersunds kommun.

Stiftad den 7 november 1947

Stadgarna reviderade den 19 november 2020

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:
  • Den i alla led ständigt utvecklas till form och innehåll
  • Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
  • Den ger upplevelser och skapar kontakter mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
  • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • Den ger alla som deltar en kamratlig och socialt trygg gemenskap.
Här kan ni läsa våra protokoll genom åren. Klicka på den länk ni önskar läsa!