Ansvariga på ÖFG genom åren

Ordföranden
 • 1948–1957 K-E Sandegård
 • 1958–1960 Martin Wiklund
 • 1961 C O Hugosson
 • 1962–1963 Jonas Eriksson
 • 1964–1975 Bertil Örnberg
 • 1976–1977 Harry Winblad
 • 1978–1981 Åke Kallin
 • 1982–1995 Bo Mårtensson
 • 1996–2001 Kjell Pettersson
 • 2002–2009 Björn Wibom
 • 2010–2011 Magnus Åsell
 • 2012–2016 Rebecka Nordenman
 • 2017–2019 Magnus Åsell
 • 2020- Katarina Kjellin
 • 2022- Björn Hemmingsson
Intendenter/klubbchefer/VD
 • 1970-talet Harald Jakobsson
 • 1974–1989 Toivo Thideman
 • 1998–2006 Birger Mangs
 • 2003 Johanna Hallström (nu Bruse) vik.
 • 2007-2012 Roger Sahlén
 • 2013 Pierre Olofsson
 • 2014-2016 Tobbe Ryman
 • 2017 Pierre Björk
 • 2018-2020 Tore Wedin
 • 2020 Patric Wester
 • 2021 Dennis Sandström
Greenkeeper/head greenkeeper/course manager/Ban- o anläggningschef
 • 1976–1994 Jörgen Egnell, banchef
 • 1970–2000 Kjell Strömqvist, greenkeeper
 • 2001–2015 Fredrik Haglund, greenkeeper
 • 2016-2021 Joakim Kramer, greenkeeper
 • 2022- Olle Maijet
Professionell/tränare/idrottsutvecklare
 • 1947-? William Hester
 • 1973–81 Göran Radeback. Gregor Sancez vikarie under några sommarveckor
 • 1982–1985 Jimmy Eriksson
 • 1986- Göran Knutsson