FAQ

Här listar vi de vanligaste frågor vi tror uppkommer vad gäller utvecklingsplanen.
Saknar du någon fråga du tycker bör bli besvarad, meddela oss på info@ofg.nu.

Den befintliga utvecklingsplanen påbörjades vid förra decennie-skiftet och beslutades 2013/2014.

En hel del av den har genomförts, t ex förbättrad dränering på greener, röjning sly och fällda träd för ökat ljusinsläpp för bättre upptorkning, ökad säkerhet och en hel del annat. Utvecklingen går framåt inom alla områden som handlar om golf – allt ifrån banskötsel, miljöaspekter, utformning, spelbarhet osv. För att fortsatt vara en attraktiv klubb för medlemmar, och gäster, behöver vi en ny plan som blickar framåt.

Projektet kommer att delas upp så att det mestadels kommer att gå att spela 18 hål. Kortare perioder kan det bli aktuellt med provisoriska greener, annorlunda hål-ordning eller andra tillfälliga lösningar. Vädret kan också komma att styra lite i arbetet.

Rent praktiskt skulle det kunna göras, men vi uppfattar att medlemmarna vill kunna spela på hela banan under den tid det tar att förbättra. Dessutom måste hänsyn till ekonomin ständigt tas.

Arbetet kommer att pågå kontinuerligt. Utvecklingsplanen kommer att beslutas på ett medlemsmöte/årsmöte där huvuddragen och tänkt tidplan kommer att tas. Vid varje större investeringsomgång kommer medlemmarna att informeras och delta i beslut. Under hela tiden kommer en avvägning mot befintlig ekonom att ske.

Banan är byggd med gammal teknik och är mer än 75 år. Det finns således en hel del att renovera och förbättra, även om ett arbete pågått successivt med det. Om vi inte gör något kommer våra problem att finnas kvar, och därmed har vi inte tagit ansvar för vår bana på lång sikt för våra medlemmar.

Banan blir sakta sämre och sämre, den är byggd på gammalt vis. Vi har några allvarliga säkerhetsrisker framförallt kring rangen men även på andra ställen som måste åtgärdas. Att inte ta ett helhetsgrepp skulle innebära att vi gör lite här och lite där, men det skulle bara bli en kortsiktig lösning vilket inte lär bli bra på sikt.

Ja, hela bana ses över t ex dränering, dressing och bevattning. När det görs moderniseringar görs det på ett sätt som underlättar banskötsel.  Klubben har införskaffat utrustning som möjliggör bättre luftning av fairways. I övrigt återanvänds material så långt möjligt.

Alla som arbetar på klubben är informerade om vikten av att ”hålla snyggt” på och omkring parkering, klubbhus, kiosk, toalett etc.

Själva finishen på banorna uppmärksammas och åtgärdas på det sätt banpersonalen kontinuerligt arbetar.

Nej, avsikten är att inte höja medlemsavgifterna med anledning av projektet. Masterplanprojekten ska finansieras av de medel vi kan få för försålda tomter eller andra inkomster.

Nej. Vi tror att våra medlemmar stannar kvar i en klubb som satsar för framtiden. Kan vi genomföra allt kommer vi att få en anläggning i toppklass och då känns det inte troligt att medlemmar byter klubb. Vi gör det här tillsammans.

En generell översyn av alla bunkrar kommer att ske. Några bunkrar läggs igen, några tillkommer. Totalt kommer antalet bunkrar att minska. De bunkrar som hittills upplevts för branta för inspel kommer att förbättras.

Ja, se beskrivning i utvecklingsplanen.

Ja, nya tees kommer att iordningställas. Se närmare hur i utvecklingsplanen.

100, 150 och 200 m markeringar kommer att finnas som tidigare.

Nej, i dagsläget hanteras de utanför planen. Men de är också angelägna att se över men hanteras i prioritetsordning utanför utvecklingsplanen.

Utvecklingsplanen avser endast 18-hålsbanan och påverkar inte rangen och övningsområdet. Rangen har en egen utvecklingsplan och övningsområdet påverkas inte.