Om klubben

Klubben har för närvarande cirka 1500 medlemmar. Klubben är under tillväxt rörande medlemsantalet, vilket är mycket glädjande, och vi har i dagsläget plats att ta emot ytterligare medlemmar.

Golfklubbens kansli är bemannat vardagar under säsong. Under den del av året då banan är stängd finns vi tillgängliga via mail: info@ofg.nu. Vi försöker att svara inom 24 timmar. Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar.

Klubben inrättade december 2004 ett driftbolag som sköter drift och service för klubbens räkning. Där är nu även personalen i huvudsak anställd. Lite förenklat kan man säga att klubben sysslar med idrottsverksamhet såsom tävlingar samt junior- och elitverksamhet medan bolaget ansvarar för bananskötsel, service och underhåll. Anläggningen ägs fortfarande av klubben.

Vi erbjuder även en äventysbana för de minsta, en 9-håls Pay & Play bana, ett förnämligt övningsområde, en välsorterad golfshop och ett mycket uppskattat kök mm.

Vid midsommartid spelar vi golf dygnet runt under midnattsolen!

Säkerhet

Östersund-Frösö Golfklubb utför kamerabevakning i och utanför klubbens vagnsbodar. Beslutet har tagits efter upprepade stölder av medlemmars egendom under säsongen 2022. Syftet med åtgärden är att förhindra fortsatt brottslighet och att ge klubben möjlighet att utreda de brott som begås trots bevakningen.

En avvägning har gjorts mellan å ena sidan enskildas intresse av att inte bli kamerabevakade och å andra sidan intresset av att förhindra och utreda brott. Eftersom bevakningen endast sker på ett begränsat område av anläggningen (vagnsbodarna) har bedömningen gjorts att intresset av att förhindra och utreda brott väger tyngre. Åtgärden förväntas bidra till ökad trygghet för klubbens medlemmar och gäster.

Med anledning av att det inte gått att fastställa när stölderna ägt tum kommer kamerabevakningen tills vidare inte att vara begränsad till särskilda veckodagar eller viss tid på dygnet. Inspelat material lagras aldrig mer än 14 dagar och granskas endast vid misstanke om brott. Granskning får endast ske av två särskilt bemyndigade personer inom klubben.

Uppgifter om enskilda som blivit kända genom bevakningen lämnas endast vidare till Polismyndigheten om det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med bevakningen. Övervakningen sker även i övrigt i enlighet med gällande bestämmelser i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen (2018:1200).

Frågor med anledning av kamerabevakningen skickas till info@ofg.nu.

Skåp & el-vagnsplatser

  • Vagnsbod enkelskåp 400 kr.
  • Vagnsbod dubbelskåp 600 kr.
  • El-plats moped 700 kr.
  • El-plats vagn 700 kr.

Vid borttappad tag debiteras person i fråga 300 kr.